Program


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Pátek 24. listopadu

9.00 Zahájení prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.


9.05 – 10.15 Neonatologie

odborný garant doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

 • Management péče o novorozence matek s thyreopatiemi – Kasíková M., Mocková A., Pomahačová R.
 • Možnosti následné ambulantní péče o rizikové novorozence v našem regionu – Kepková M., Dort J., Hodačová K.
 • Víme vše o inspiračním stridoru novorozenců a kojenců? – Čadová M., Mocková A.
 • Novorozenec a tuberkulóza v roce 2023 – Hroššová K., Šottová T.

10.15 – 10.35 přestávka

10.35 – 11.30 Hematoonkologie dětí

odborný garant MUDr. Tomáš Votava, Ph.D.

 • Akutní leukemie u dětí – Votava T.
 • Hyperhomocysteinemie – deficit vitaminů B, nebo dědičná metabolická porucha – Ješina P.
 • Transplantace kmenovými buňkami – Říha P.

11.30 – 12.50 Aktuality v pediatrii
 • Novinky v léčbě a novorozenecký screening spinální svalové atrofie – Kumhera M.
  (Přednáška je podpořena společností Novartis, s.r.o.)
 •  Recidivující respirační infekce, trénovaná imunita a biologicky aktivní polysacharidy – Poloučková A.
 •  Funkční poruchy GIT s přihlédnutím k dětskému věku – Mikoláš P.
 •  Betaglukany a zdraví – Větvička V.
 •  Biofilmová probiotika nové generace, patentované kmeny, bakteriální lyzáty a možnosti jejich využití – Vagnerová H.

12.50 – 13.40 oběd

13.40 – 14.50 Dermatologie

odborný garant MUDr. Jan Říčař, Ph.D.

 • Mykotické a parazitární infekce u dětí – Komorousová M.
 • Bakteriální a virové infekce u dětí – Svobodová V.
 • Moderní terapie dětských imunitně zprostředkovaných zánětlivých dermatóz – Cetkovská P.

14.50 – 15.10 Vyzvaná přednáška
 • Helicobacter pylori – aktuální praktická doporučení – prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

15.10 – 15.30 přestávka

15.30 – 16.40 Dobrá rada do vaší ordinace
 • Meningokok v praxi, proč je prevence důležitá – Váchalová J.
  (Přednáška je podpořena společností Sanofi s. r. o.)
 • Hereditární angioedém u dětí – Gutová V.
  (Přednáška je podpořena společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s. r. o.)
 • Bolest u dětí – Konopásková K.
 • Co víme o významu infekce RSV v ČR a její prevenci – nová bivalentní vakcína – Pazdiora P.
  (Přednáška je podpořena společností Pfizer, spol. s r. o.)

16.40 – 17.00 přestávka

17.00 – 18.20 ORL

odborný garant doc. MUDr. David Slouka, Ph.D.

 • Otitidy a jejich komplikace – Kostlivý T., Klail P., Ruml F., Slouka D.
 • Život ohrožující komplikace otitis media – kazuistiky – Klail P., Kostlivý T., Ruml F., Slouka D.
 • Rinosinusitidy a jejich komplikace – Hrabě V., Herejková V., Slouka D.
 • Komplikace rinosinusitid – kazuistiky – Herejková V., Hrabě V., Slouka D.
 • Hluboké krční záněty – Nasswetter J., Krčál J., Trčka O., Slouka D.


Sobota 25. listopadu

8.30 – 9.30 Právně správně

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.


9.30 – 10.00 Infektologie
 • Aktuální možnosti léčby onemocnění covid-19 – Beran O.
  (Přednáška je sponzorovaná společností Pfizer, spol. s r. o.)


10.00 – 10.20 přestávka

10.20 – 11.20 Mezioborová spolupráce
 • Urogenitální infekce – kazuistiky II. – Emmer J.
 • Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně – Kočár A.
 • Recidivující virové infekce kolem nás – Humlová Z.
 • Hidradenitis suppurativa v praxi praktického lékaře – Cetkovská P.
  (Přednáška je podpořena společností Novartis, s. r. o.)

11.20 – 12.00 Komunikace jako součást terapie?

PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.


12.00 – 12.20 přestávka


12.20 – 13.45 Gastroenterologie od dětství do dospělosti

odborní garanti MUDr. Jan Schwarz a MUDr. Karel Balihar, Ph.D.

 • Výživa v dětském věku a její vliv na mikrobiotu a zdraví – Schwarz J.
 • Dif. dg. funkčních poruch GIT a jak na dráždivý tračník v ordinaci praktického lékaře – Balihar K.
 • Pacient s elevací jaterních testů v ordinaci praktického lékaře – pohled hepatologa ve 12 obrazech – Balihar K.
 • Rotavirové gastroenteritidy – epidemiologická situace, diagnostika, prevence – Pazdiora P.